Trappa ned till "Gaitsvältu" en liten avsats som ligger mitt på klinten