Stenformationerna har mejslats fram under årmiljoner av havets rörelser mot kalkstenen