Gammal uttjänt brygga vid Nabbelund längs in i Grankullaviken Härifrån finns färjeförbindelse med Visby på sommaren