I vallarna har strandens grus och finkornigare jordarter spolats bort av havets bränningar