Neptuni åkrar, av Linné namngivna klapperstensvallar längs kusten norr om Byxelkrok, på sommaren lyser vallarna med rikt blommande blåeld