Gräsgårds hamn, en av öns mest pittoreska fiskhamnar belägen på öns västra sida och där småskaligt fiske fortfarande bedrivs