Eketorp uppfördes av den ursprungliga järnåldersbefolkningen runt år 400 e.Kr.