Ottenby kungsgård, kungsgårdarnas uppgift var att förse hovet med mat Ägs idag av staten och ett av Sveriges större jordbruksföretag