Det finns ett rikt fågelliv på Öland, ser ni vadarfåglarna på strandängen Ett eldorado för varje ornitolog