AIS ett ypperligt instrument när man passerar farleder med tät trafikerad handelssjöfart