och Tyskland som angjorde hamnen i en frisk nord-väst med uppvisande av ett skickligt sjömansskap