Efter att legat stilla en dag i Klintholm styr vi vidare mot Bagenkop, en seglats på 82 nm. Går tidigt kl 05.00 på lördag 13/6. Har en fin segling med lagom vind. När vi kommer dit är det ganska tomt på båtar i hamnen och vi får en bra plats långskepps kajen. Men efter hand kommer fler båtar in, främst tyskar. Kiel och Travemünde ligger ju ganska nära så det verkar som en bra hamn för ett första stopp för att senare ev fortsätta sin seglats eller fungera som om ett mål för en helgsegling, hamnarna ligger ju inte så tätt på Danmarks södra kuststräcka. Bagenkop var under 60-talet känt bland danskar för färjan till Kiel, men den är nedlagd sedan många år. De gamla färjelägena har på senare tid byggts om till kajer för gamla seglarskutor. Under dom dagarna vi låg där anlöpte fyra gamla segelskutor med flagg från Tyskland och Holland. Det var framförallt en Holländsk skutskeppare som imponerade med sin skicklighet att med hjälp av maskin, ankare och spring manövrerade in sin skuta till kaj trots att det var trångt och att manöverutrymmet var begränsat och att det blåste en frisk vind på 8-10 m/s in i hamnen. Mycket imponerande!

Vi hade tänkt att gå vidare upp i Lilla Bält men en envis NV-vind på 8-10 m/s och vi ville inte ligga kryssa gjorde att vi valde att gå upp i Stora Bält istället med kurs mot Nyborg dit vi kom på tisdag eftermiddag.