Långe Jan, Sveriges högsta fyr med 41,6 möh Tändes första gången 1786