Karl X Gustavs mur, stenmur tvärs över ön Byggd på 1650-talet för att stänga inne hjortarna vid Ottenby