Vraket efter skonaren Swiks af Mariehamn som förliste här en stormig natt julen 1926 då hon rände på en sandbank när hon skulle runda Ölands norra udde för att söka lä på andra sidan