Kursen satt mot Danmark och Møn, tyvärr inte mycket vind